Mã số #165 - Máy chủ 4 Sao


Thông tin tài khoản - Kéo xuống để xem


Trạng thái: Chưa Mở Thành Viên
Giá bán bằng Thẻ Cào: 110,000đ
Giá bán bằng ATM: 93,500đ

trái đất có pét hổ vĩnh viễn nhé